Kształtki

wałki, półwałki, kliny, kostki

Wałki H x L [cm]

Półwałki L x S x H [cm]

Kliny S x L x H [cm]

Kostki [cm]