PhysioGo 100A

dwukanałowy aparat do elektroterapii

PhysioGo 100A aparat do elektroterapii, dwa niezależne kanały , LCD 7″

ERGONOMIA
       dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
       tryb pracy: programowy/ manualny
       baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
       statystyki przeprowadzonych zabiegów
       encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
       jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
       podręczna lista programów i sekwencji ulubionych
       regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
       możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
       autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
       7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
       zegar czasu rzeczywistego
       wersja PHG101A wyposażona w baterię

ELEKTROTERAPIA
       praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
       test elektrod
       tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
       pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
     

PRĄDY I METODY
      interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF))
      TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
      TENS do porażeń spastycznych
      Kotza / rosyjska stymulacja
      tonoliza
      diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
      impulsowe (prostokątny, trójkątny)
      impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny
      unipolarne falujące
      galwaniczny
      mikroprądy

ELEKTRODIAGNOSTYKA
      elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
      automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika i ilorazu akomodacji
 

TRYB MANUALNY
      pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
      uproszczenie obsługi aparatu
      69 wbudowanych programów zabiegowych
      50 programów do ustawienia dla użytkowników
      69 programów ulubionych
      nadawanie własnych nazw programom

 
SEKWENCJE ZABIEGOWE
      uproszczenie obsługi aparatu
      38 wbudowanych sekwencji zabiegowych
      10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
      nadawanie własnych nazw sekwencjom