Krioterapia najprościej definiując to zastosowanie bodźca fizykalnego obniżającego temperaturę tkanek. 

Aparaty zasilane dwutlenkiem węgla:

Aparaty zasilane ciekłym azotem: