Kriostymulacja ogólnoustrojowa

Kriokomory

ARCTICA Classic Mini
ARCTICA Classic Plus

Kriokomory ARCTICA posiadają rozwiązania techniczne chronione europejskim patentem nr EP 1465564 B1 i jako pierwsze na świecie zostały zasilane ciekłym powietrzem. 

Kriokomora ARCTICA to przede wszystkim:

Duża dynamika pracy dzięki bezpośredniemu sposobowi chłodzenia z pominięciem wymienników ciepła.
Wielopunktowy odczyt temperatury w kriokomorze.
Sterowanie mikroprocesorowe.
Przyjazny program sterujący, prosta obsługa – wystarczy jedna osoba do obsługi.
Bezpieczeństwo pacjenta i obsługi.
Niskie koszty inwestycyjne.
Małe zużycie prądu.
Możliwość dezynfekcji za pomocą ozonu.
System podtrzymania pracy urządzenia w oczekiwaniu na kolejną grupę pacjentów.
System UPS – podtrzymanie zasilania elektrycznego, pozwalający na dokończenie zabiegu w razie awarii zasilania energetycznego.
Automatyczny system pielęgnacyjny – odmrażanie, osuszanie i dezynfekcja kriokomory.
Możliwość dopasowania do potrzeb zamawiającego.

Każda kriokomora ARCTICA spełnia wymogi NFZ stawiane tego typu urządzeniom.