Szukaj  
Apparatus
Czwartek.28.01.2021
Sklep Apparatus.com.pl
Ultradźwięki
SONICATOR 740 Sonoter Plus » BTL-4710 Sono Topline Sonaris Akcesoria
Sonoter Plus
Sonoter Plus Plik PDF  Drukuj
SonoterPlus - aparat do terapii ultradźwiękowej

Sonoter należy do nowej serii aparatów służący do wykonywania terapii ultradźwiękowej, jonoforezy, elektrofonoforezy.

Sonoter został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi tendencjami w światowej elektronice medycznej oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych podzespołów. Zastosowanie bardzo wydajnego mikroprocesora pozwoliło na znaczące zwiększenie możliwości aparatu w stosunku do poprzedniej generacji. Dzięki temu poprawie uległ stosunek funkcjonalności aparatu do jego ceny.

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy pozwala w czytelny sposób przedstawić informacje o rodzaju programu zabiegowego jak również parametrach poszczególnych prądów.

Aparat po włączeniu zasilania samoczynnie przeprowadza test poszczególnych bloków systemu, jeśli znajdzie uszkodzenie i dekalibrację któregoś z bloków- urządzenie zostaje zablokowane.

Każda głowica posiada wbudowany układ pamięciowy przechowujący dane kalibracyjne indywidualne dla danego egzemplarza.

Aparat posiada układ kontroli obwodu pacjenta sygnalizujący brak kontaktu elektrod oraz głowicy z ciałem. Po włączeniu zasilania samoczynnie przeprowadza test poszczególnych bloków systemu, co pozwala na bieżącą kontrolę stanu technicznego.

Terapia ultradźwiękowa

Sonoter umożliwia wykonywanie terapii ultradźwiękowej przy użyciu fali o częstotliwości 1MHz. Aparat może emitować falę ciągłą lub pulsującą, z możliwością ustawiania częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia przebiegu. Głowica o powierzchni promieniującej 4cm2 posiada świetlny wskaźnik przylegania do ciała. Przy braku odpowiedniego kontaktu aparat automatycznie zmniejsza poziom mocy wstrzymując pracę zegara zabiegowego. W ten sposób leczony jest tylko czas efektywnej terapii. Głowica jest całkowicie szczelna, co pozwala na wykonywanie terapii w wodzie.

Jonoforeza Aparat generuje prąd stały pozwalający na wykonywanie klasycznej jonoforezy i galwanizacji.

Elektrofonoforeza Elektrofonoforeza jest nowa technika wymuszania penetracji zdysocjowanych na jony substancji chemicznych przez warstwy półprzepuszczalne w tym skórę i tkanki podskórne.

Istotą metody jest zogniskowanie na obszarze wchłaniania leku wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej. Metoda integruje zalety stosowanej od dawna jonoforezy i fonoforezy z jednoczesnym sprowadzeniem do minimum ich działań ubocznych. Umożliwia ona w stosunku do tradycyjnych rozwiązań uzyskiwanie dużo większego zakresu penetracji leku [5-6cm] przy znacznie zmniejszonym natężeniu prądu w obwodzie jonoforezy oraz natężenia fali ultradźwiękowej, niwelując tym samym dużą część powikłań. Zastosowanie w elektrofonoforezie parametrów typowych dla jonoforezy i terapii ultradźwiękami powoduje dalsze zwiększenie głębokości penetracji do 10-12cm, przy czym nie stwierdzono częstszych powikłań niż w terapii rozdzielnej.

Parametry techniczne

Max. natężenie prądu stałego: 25mA

Zegar zabiegowy: 1-60min

Generator ultradźwiękowy:

-tryb pracy: ciągły, pulsujący

-częstotliwość pulsowania: 16Hz, 48Hz, 100Hz

-wypełnienie przebiegu pulsującego:5%, 10%, 20%

Głowica ultradźwiękowa:

-częstotliwość pracy:1MHz

-max. moc:10W

-max. gęstość mocy: 2,5W/cm2

-powierzchnia promieniowania: 4cm2

Głowica do elektrofonoforezy(opcjonalnie):

-częstotliwość pracy:1MHz

-max. moc 5W

-max. gęstość mocy: 1,2W/cm2

-powierzchnia promieniowania: 4cm2

-objętość komory na lek: 4cm3

-max. natężenie prądu:5mA

Programy zabiegowe:

W aparat wbudowane zostało kilkadziesiąt najczęściej występujących jednostek chorobowych wraz z optymalnymi rodzajami i parametrami terapii. Niektóre schorzenia mogą być leczone w różny sposób, co daje około 60 programów zabiegowych. Tak obszerna baza programów pozwala na niezwykłe uproszczenie obsługi dla niezaawansowanych użytkowników.

Copyright ©1997-2014 Apparatus